BuSO Sint-Rafaël

logo van Sint-Rafaël

Aanbod - Talen

Een belangrijk onderdeel vormen de drie belangrijkste talen: Nederlands, Frans en Engels. Voor die talen werken we met niveaugroepen. Vooraleer je bij ons start, stellen we via enkele praktische tests vast op welk niveau je een taal kan leren. We maken een onderscheid tussen beginnelingen, cursisten met basiskennis en gevorderden. We besteden veel aandacht aan woordenschat, spraakkunst en conversatie.

 
Engels

Engels is een universele taal! In zoveel landen kunnen ze wel een beetje Engels begrijpen en spreken. Ook heel veel liedjes en films zijn in het Engels. Engels leren kan je zoveel voordelen geven. Je creëert de mogelijkheid om Engels te begrijpen als je een audiofilm en/of een audioboek wil beluisteren die enkel in het Engels bestaan. Je kan Engels als dé universele gebruiken om je verstaanbaar te maken als je je onder allemaal verschillende nationaliteiten en culturen bevindt, wat de dagdagelijkse realiteit is bij vele van onze anderstalige cursisten. Je kan je plan trekken als je op reis gaat in het buitenland om je bestemming te bereiken of om iets te kunnen bestellen in een restaurant of om op eender welk moment hulp en /of begeleiding te vragen. Op Sint-Rafaël kan je op verschillende niveaus Engels volgen, van beginners tot gevorderden. De nadruk ligt op het mondeling begrijpen en spreken. Enkel als je voor vrijwilligerswerk of werk op kantoor ook het schrijven van Engels nodig hebt, zullen we ook je schrijfvaardigheid in de lessen opnemen.

Frans

Frans spreken op reis of met Franstalige vrienden, je plan kunnen trekken als je met de trein in Brussel, Luik of Namen terechtkomt, Franstalige sprekers tijdens een nieuwsuitzending begrijpen … Dit zijn belangrijke redenen om Franse les te volgen. Frans begrijpen is voor een persoon met visuele beperking een heel groot hulpmiddel. Op Sint-Rafaël kan je op verschillende niveaus Frans volgen. Je bepaalt zelf of je de nadruk wil leggen op spreken of schrijven. Ook als je je Frans wil opfrissen of je schrijfvaardigheid wil uitbreiden met het oog op (vrijwilligers)werk op kantoor, kan je in de lessen Frans terecht.

 
afbeelding van whiteboard met geschreven tekst over vocalen
Nederlands

In de verschillende niveaus komen zowel spelling en tekstanalyse als spreken en schrijven ruim aan bod. Het is immers belangrijk dat je zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren. We oefenen op het schrijven van een eenvoudige mail, het maken van een mondeling of schriftelijk verslag, het samenvatten van een tekst of reportage tot zelfs het schrijven van een zakelijke brief. We staan ook steeds open voor jouw suggesties.

 
Nederlands voor anderstaligen

Net zoals in het reguliere NT2-onderwijs werken we met niveaus (van 1.1 tot 2.4). Aan de hand van een intaketekst bepalen we het niveau waarin je start. We werken cyclisch, d.w.z. dat in elk niveau ongeveer dezelfde thema's aan bod komen maar per niveau worden die telkens meer uitgediept. Niet alleen de woordenschat breidt zich dan uit maar ook de grammatica wordt telkens wat moeilijker. Luisteren, begrijpen, lezen, spreken en schrijven zijn hierbij belangrijk. De thema's sluiten aan bij het dagelijkse leven. Voor de leervertraagde anderstaligen voorzien we een aparte groep, nl. de taalbadgroep. In deze groep leggen we vooral de focus op het eenvoudig communiceren in het dagelijkse leven..

cursist schrijft aan een whiteboard in de klas
 

BuSO Sint-Rafaël - Maagdestraat 56, 9000 Gent - 09 292 40 89 - secretariaat@sintrafael.be