BuSO Sint-Rafaël

logo van Sint-Rafaël

Schoolvisie

Doelstelling

BuSO Sint-Rafaël is een school voor personen met een visuele beperking. Ons doel is om hen, op eigen vraag, via een kort- of langdurige opleiding, op een adequate manier (op maat) te (laten) begeleiden om zich zo zelfstandig mogelijk (terug) te integreren in hun maatschappelijke omgeving.

Centrale waarden
  • Streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, afhankelijk van de capaciteiten van de cursist.
  • Streven naar integratie en participatie in de maatschappij.
  • Vorming op maat: op eigen vraag, toegespitst op eigen situatie, met aangepaste didactische methodes.