BuSO Sint-Rafaël

logo van Sint-Rafaël

Talen

Een belangrijk onderdeel vormen de drie belangrijkste landstalen: Nederlands, Frans en Engels. Voor die talen werken we met niveaugroepen. Bij het begin van het schooljaar of wanneer je in onze school begint met je opleiding, stellen we via enkele praktische tests vast op welk niveau je een taal kan leren. We maken een onderscheid tussen beginnelingen, cursisten met basiskennis en gevorderden. We besteden veel aandacht aan woordenschat, spraakkunst en conversatie.

Nederlands

In de verschillende niveaus komen zowel spelling, tekstanalyse, spreken en schrijven ruim aan bod. Het is immers belangrijk dat je zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren. We oefenen op het schrijven van een eenvoudige mail, het maken van een mondeling of schriftelijk verslag, het samenvatten van een tekst of reportage tot zelfs het schrijven van een zakelijke brief. We staan ook steeds open voor suggesties.

Nederlands NT2

Het vak Nederlands NT2 is bestemd voor anderstaligen. We bieden verschillende niveaus aan, zowel voor cursisten die nog geen Nederlands kennen als voor cursisten die zich al duidelijk kunnen maken in het Nederlands.

We werken met verschillende thema’s die aansluiten bij de leefwereld om zo de woordenschatkennis uit te breiden. Daarnaast focussen we ons sterk op de Nederlandse grammatica zodat je duidelijke, correcte zinnen kan maken.

Frans

Naast de motivatie zoals bij Engels, geldt voor Frans dat je kennis van deze taal onmisbaar is als tweede landstaal.

Engels

Hier werken we vanuit 2 doelstellingen:
Als courante Europese taal is een goede kennis van Engels onmisbaar als je je jobkansen wil verhogen. Bij de meeste vacatures voor administratieve jobs wordt vaak een grondige kennis Engels vereist. In sommige multinationals is Engels de voertaal. We beklemtonen naast je spreekvaardigheid ook je schrijfvaardigheid

Anderzijds voel je als cursist de noodzaak je eigen communicatievaardigheden uit te diepen, bijvoorbeeld Engelstalige tv-programma's, je reis plannen naar Engelstalige landen ... Hier accentueren we vooral het verbale aspect.

Keer terug naar aanbod