BuSO Sint-Rafaël

logo van Sint-Rafaël

Aanbod - algemeen

Godsdienst

In dialoog met onze cursisten met verschillende visies en levensbeschouwingen gaan wij op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen we de katholieke, christelijke stem op een eigentijdse wijze binnen. In een sfeer van vertrouwen en in respect voor de medemens gaan we op zoek naar onze eigen mogelijkheden. In verbondenheid met en in respect voor andere levensbeschouwingen maken we kennis met verhalen uit de Bijbel en andere actuele verhalen over goed en kwaad. We reflecteren bij symbolen en rituelen en verhalen die mensen in beweging brengen. Omdat “kunst en religie” vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, krijgen jullie – als jullie dit wensen – ook de kans om vakoverschrijdend hiermee aan de slag te gaan.

MOTOR

Tijdens dit project krijgen jullie de kans om rond toegankelijkheid te werken. Toegankelijkheid bekijken we zo ruim mogelijk. We hebben het niet alleen over infrastructurele toegankelijkheid maar ook over toegankelijke evenementen, diensten, documenten … Binnen dit vak vertrekken we vanuit jullie eigen ervaringsdeskundigheid. We trekken eropuit om aan de hand van reële situaties de theorie rond toegankelijkheid aan te brengen. Nadien gaan we hierop dieper in.

Stage

Bij voldoende kennis en/of vaardigheden krijg je de kans op stage te gaan. De klassenraad geeft hierover advies maar uiteindelijk kies jij vrijwillig of je dit wil doen. Deze stage kan een voorbereiding zijn op werk of op een zinvolle vrijetijdsbesteding na je opleiding.

Toekomstplanning

In toekomstplanning zoeken we naar jullie interesses, vaardigheden, individuele behoeftes en sterktes/kwaliteiten … We kijken of deze realistisch (haalbaar) zijn en waar deze tot hun recht kunnen komen. Daarenboven kijken we of er vanuit de interesses en behoeftes nog vaardigheden kunnen aangeleerd worden. Zo ja waar, wanneer en hoe? Daarnaast worden alle mogelijke hulplijnen algemeen en – indien nodig - individueel bekeken i.v.m. uitkeringen en rechten voor hulp bij budget, wonen, maaltijden, werk, hobby, mobiliteit enzovoort. We vertrekken hiervoor vanuit een basislijst. Vandaaruit ontstaat een algemeen en individueel aangepast aanbod met een ruime waaier aan mogelijkheden,
bv. Welk kennisniveau van het Nederlands is nodig om aanspraak op een sociale woning te maken?
bv. Bij wie kan je aankloppen om hulp bij administratie te krijgen?
bv. Hoe kan je als slechtziende een baby verzorgen? = tips
We laten hiervoor sprekers komen of we plannen een bezoek ter plaatse.

VoS (vakoverschrijdende samenwerking)

Tijdens 1 namiddag per week laten we jullie proeven van allerlei activiteiten die eventueel tot een nieuwe hobby of zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen leiden. De inhoud van de workshops is heel divers maar we kunnen deze gewoonlijk binnen de volgende thema’s onderbrengen, nl. sport, communicatie, cultuur en gezondheid.

Ga terug naar de pagina aanbod