Braille

Op een bepaald moment is je visus in die mate afgenomen dat je niet langer een beroep kan doen op het zwartschrift voor zienden. Dan raden we je aan om het brailleschrift te verwerven. Zo krijg je weer toegang tot de geschreven informatie.

Braille is niet alleen belangrijk voor je gewone schriftelijke communicatie. Het speelt ook een belangrijke rol voor je omgang met moderne communicatietechnologieën zoals e-mailen, surfen of je computergebruik in het algemeen.

Op de eerste plaats leer je het braillealfabet. Aan de hand van de braillemachine oefen je dit. Vooraleer je braille begint te lezen, krijg je oefeningen om de vingersensibiliteit te stimuleren.

Pas daarna beginnen we met de leerboeken. Aan de hand van de eerste leesoefeningen leer je stapsgewijs braille voelen. Wanneer je de 4 leerboeken beheerst, stap je over naar de brailleleesregel.

 

Braille

Wanneer de visus in die mate is afgenomen dat de cursist niet langer een beroep kan doen op het zwartschrift, wordt aangeraden om het brailleschrift te verwerven. Zo krijgt de cursist weer toegang tot de geschreven informatie. Braille is niet alleen belangrijk voor de gewone schriftelijke communicatie. Het speelt ook een belangrijke rol in het aanleren en beheersen van de moderne communicatietechnologieÎn zoals e-mailen, het surfen op het internet of het gebruik van de computer in het algemeen.

Op de eerste plaats wordt het braillealfabet aangeleerd. Aan de hand van de braillemachine wordt dit alfabet ingeoefend. Vooraleer er begonnen wordt met het lezen van braille krijgen de cursisten oefeningen om de vingersensibiliteit te stimuleren. Pas daarna beginnen we met de leerboeken. Aan de hand van de eerste leesoefeningen leren de cursisten stapsgewijze het braille voelen. Wanneer ze de 4 leerboeken doorgenomen hebben, kunnen ze naar de brailleleesregel overstappen.