Fris je talen op

Een belangrijk onderdeel vormen de drie belangrijkste landstalen: Nederlands, Frans en Engels. Voor die talen werken we met niveaugroepen.

Bij het begin van het schooljaar of wanneer je in ons centrum begint met je opleiding, stellen we via enkele praktische tests vast op welk niveau je een taal kan leren. We maken een onderscheid tussen beginnelingen, cursisten met basiskennis en gevorderden. We besteden veel aandacht aan woordenschat, spraakkunst en conversatie.

Van jou als cursist verwachten we niet alleen een passieve maar ook actieve talenkennis. We werken zowel mondeling als schriftelijk. Het hulpmiddel wordt aangepast naargelang van jouw visusbeperking.

Als slechtziende krijg je een vergrote tekst in zwartdruk. Als je al tekstverwerking kent, werk je met een vergrotingspakket op de computer. Als braillist gebruik je een braillemachine, aangepaste software of ook tekstverwerking via je brailleleesregel of spraakmodule.

Nederlands

In de lessen Nederlands werken we met niveaugroepen. Bij de beginners komt vooral de basisspelling aan bod, zoals het gebruik van de enkele en dubbele klinker en medeklinker.

Ook het gebruik van 'ei of ij' en de tegenwoordige tijd behandelen we grondig. We spitsen ons echter niet alleen toe op de spelling. Aan de hand van korte teksten verklaren we moeilijke woorden verklaren en voeren we een gesprek over verschillende onderwerpen. Want ook het spreken is belangrijk.

Wanneer je bij de groep van de halfgevorderden terechtkomt, staat een grondige aanpak van de werkwoorden op het programma. In deze groep zorgen we voor een algemene update van de spelling. Als  gevorderden krijg je de nieuwe spelling aangeboden. Je bespreekt een tekst, vat die samen of je schrijft zelf een tekst of zakelijke brief. Je mag ons steeds eigen suggesties geven. Wanneer dit binnen het kader van de les Nederlands past, staan we zeker open om hierop in te gaan. Door de diversiteit van onze cursisten bieden wij uiteraard ook lessen Nederlands voor allochtonen aan. Dit heet NT2.

Engels

Hier werken we vanuit 2 doelstellingen:

Als courante Europese taal is een goede kennis van Engels onmisbaar als je je jobkansen wil verhogen. Bij vacatures voor telefonisten wordt vaak een grondige kennis Engels vereist.In sommige multinationals is Engels de voertaal. We beklemtonen naast je spreekvaardigheid ook je schrijfvaardigheid.

Anderzijds voel je als cursist de noodzaak je eigen communicatievaardigheden uit te diepen, bijvoorbeeld Engelstalige TV-programma's, je reisplannen voor Engelstalige landen...Hier accentueren we vooral het verbale aspect.

Frans

Naast de motivatie zoals bij Engels, geldt voor Frans dat je kennis van deze taal onmisbaar is als tweede landstaal.